הצהרת פרטיות

בינטרטק בע״מ (להלן: "החברה") מספקת פתרון למחשוב ודיגיטציה של טפסים ("השירות"). החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים של השירות. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד החברה משתמשת בנתונים ובמידע שסופקו לחברה באמצעות השירות או בעת ביקור באתר שלנו הממוקם בכתובת daform.co או בכל אתר או יישום אחר שהוקם ו / או יוקם על ידי חברה, לבדה או במשותף עם אחרים להצעת השירות. אם לא הוגדרו אחרת כאן, המונחים המהוונים יש להם את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש של החברה, הזמינים כאן (להלן "התנאים"). במדיניות פרטיות זו, כאשר אנו משתמשים במונח "מידע המאפשר זיהוי אישי", אנו מתכוונים למידע שניתן לשייך ישירות לאדם מסוים או לישות מסוימת. דוגמאות למידע מזהה כוללות, ללא הגבלה: - שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני וכו '; - מידע על פעילויות הקשורות ישירות לאדם; - תמונות ותכנים אחרים שיכולים לזהות אותך. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע המאפשר זיהוי אישי, אך אם לא תספק מידע זה, לא תוכל להשתמש בשירותים.

המידע שאתה מעלה

המידע המזהה אישית שאנו אוספים כפוף להסכמתך כדלקמן: הגשת טופס להמרה - בעת העלאה / שליחת טופס חדש וכדי להמיר אותו לטופס דיגיטלי, יתכן ותתבקש לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלך כדי שנוכל להודיע ​​לך כאשר הטופס הדיגיטלי מוכן. כתובת דואר אלקטרוני זו תיאסף. שמירת טופס דיגיטלי - עם זאת, כאשר אתה בוחר "שמור" טופס דיגיטלי בשירות שלנו, אנו אוספים את התוכן שמילאת / הועלה אל טופס דיגיטלי, כולל כל הנתונים, טקסט, גרפיקה בצורה כזו ("תוכן משתמש"), אשר עשויים לכלול מידע המאפשר זיהוי אישי (תלוי במידע שסיפקת במסגרת טופס זה). אינך מחוייב לשמור את הטופס שלך על מחשבך האישי. כדי להשתמש בטופס הדיגיטלי שנשמר שלך בעתיד יתכן ותתבקש לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. כתובת דואר אלקטרוני זו תיאסף ותשמר במאגר הנתונים של החברה. הגשת טופס דיגיטלי לצדדים שלישיים - המידע שאותו מילאת באופן אישי ניתן לטעון ולהעביר לנמען על פי בחירתך ("נמען") כאשר אתה בוחר לשלוח טופס זה לנמען. כאשר תבחר לעשות זאת יתכן ותתבקש לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. כתובת דואר אלקטרוני זו תיאסף. החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי השימוש במידע הניתן לזיהוי אישי על ידי אותו נמען ואנו ממליצים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות של הנמען ואת נוהלי הפרטיות האחרים לפני שיתוף מידע אישי זה עם כל נמען. על ידי חשיפת צד שלישי פרטים אישיים מזהים אתה מצהיר כי יש לך את הזכות החוקית לעשות זאת, וקיבלת את כל ההסכמה הנדרשת. היזהר בעת העלאת התוכן, והימנע מכל גילוי בלתי רצוני של המידע האישי שלך או על גילוי פרטים אישיים של אחרים ללא הסכמתך.

המידע שאינו ניתן לזיהוי אישי שאנו אוספים

כאשר אתה ניגש לשירות, אנו אוספים מידע על אופן השימוש ופעילות השירות שלך, לדוגמה זמן הכניסה והיציאה שלך, משך הפעלות השירות, התוכן שהועלה והורדו, דפי אינטרנט שנצפו או תוכן ספציפי בדפי אינטרנט, אמצעי פעילות ומיקומך הגיאוגרפי.

שיתוף מידע מזוהה עם אחרים

כאמור, אנו נשתף את המידע המזהה אישית בתוך תוכן המשתמש שמילאת / העלה עם הנמען על פי בחירתך. אנחנו לא מוכרים, משכירים או מחכירים את הפרטים האישיים שלך. אנו עשויים לשתף את הפרטים האישיים שלך עם ספקי שירות וצדדים שלישיים אחרים, במידת הצורך, כדי למלא את המטרות לאיסוף המידע. כמו כן, אנו עשויים לשתף מידע המאפשר זיהוי אישי עם שותפינו העסקיים, תוך מתן הוראה מפורשת כי השימוש שלהם במידע זה חייב לעמוד במדיניות זו. אנו עשויים להשתמש בקבלני משנה הממוקמים במדינות אחרות, ולשלוח להם מידע שאנו מקבלים. לדוגמה, אנו עשויים לשלוח את המידע שלך לארצות הברית או למדינות מחוץ לישראל. כל קבלני המשנה שלנו יהיו כפופים לחובות שאינן מסווגות וחובות שאינן בשימוש. עם זאת, במדינות מסוימות עשויים להיות רמות של הגנה על מידע אישי ואחרים שאינם גבוהים כמו בארץ המגורים או העסק שלך. אנו רשאים להעביר מידע הניתן לזיהוי אישי אם נמכור את העסק שלנו או חלק ממנו או אם נעסוק במיזוג, רכישה או כל שינוי מבני אחר, בתנאי שהישות המקבלת תעמוד במדיניות זו.

מה אנחנו עושים עם פרטים אישיים מזהים

אנו משתמשים במידע הניתן לזיהוי אישי שאנו אוספים ומקבלים כדי לספק לך ולמשתמשים אחרים את השירות, כדי לאפשר את הכלים והתכונות של השירות, ללמוד ולנתח את הפונקציונליות של השירות ואת פעילות המשתמשים, כדי לספק תמיכה, כדי למדוד את השירות פעילות למטרות תמחור, לשמור על השירות, לעשות אותו טוב יותר ולהמשיך בפיתוח השירות. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי ליצור איתך קשר בעת הצורך, כדי לשלוח לך תזכורות ולספק לך מידע והודעות על השירות. אנו עשויים לכלול מידע מסחרי ושיווקי בכל עת, יש לך אפשרות לבקש להפסיק לקבל מידע כאמור, כאמור. אנו עשויים לשלוח לך דוא"ל או הודעות אחרות אודותינו או על המוצרים והשירותים שלנו. על ידי קבלת התנאים וההגבלות (כולל תנאי מדיניות פרטיות זו אשר משולבים בהם) או באמצעות השירות, אתה מסכים בהסכמה לקבלת הודעות מסחריות כאלה. אנו מצייתים לחוק ומצפים ממך לעשות את אותו הדבר. במידת הצורך, אנו עשויים להשתמש במידע המזהה אותך באופן אישי כדי לאכוף את התנאים, המדיניות וההסכמים המשפטיים שלנו, על מנת לעמוד בצווי בית המשפט ובצווים, ולסייע לרשויות אכיפת החוק, לגבות חובות, למנוע הונאה, ניצול לרעה, הפרות, גניבות זהות וכל דבר אחר שימוש לרעה בשירות, ולנקוט כל פעולה בכל מחלוקת משפטית או הליך.

פרסומות של צד שלישי

החברה רשאית לאפשר לצדדים שלישיים להציג מטעמה פרסומות באתר ו /או לסייע בניהול המערכת וכן לאפשר למשתמשים או למערכות המשתמשים בשאר החברות לנהל את הצגת הפרסומות באתר. על מנת לנהל את הפרסומות, אנו ו/או חברות אלה עשויות להציב מגוון של קבצים ו/או חפצים במכשירים שלך לרבות מחשבים, טלפון נייד, טאבלט וכדומה כגון עוגיות, משואות אינטרנט (״פיקסלים״) ולשלב הודעות של פרסומות או של דפי האתר. משואות אינטרנט הן קבצים גרפיים קטנים עם מזהה בלעדי המשולבים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע בנוגע לשימוש באתר. המידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית, אלא רק תואם את הפרסומות המוצגות בפני נושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש של חברות אלה בעוגיות ובפיקסלים כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד. הנכם מוזמנים לבחון את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע למטרות סטטיסטיות

אנו עשויים להשתמש בכלים סטנדרטיים לניתוח נתונים. נוהלי הפרטיות של כלים אלה כפופים למדיניות הפרטיות שלהם והם עשויים להשתמש בעוגיות שלהם כדי לספק את השירות שלהם (למידע נוסף על קובצי cookie, עיין בסעיף 'קובצי Cookie' במדיניות זו). אנו משתמשים בכלים הסטנדרטיים לניתוח של Google Analytics גוגל אנליטקס ואנו עשויים להשתמש בכלים נוספים או בכלי ניתוח אחרים, מעת לעת. נוהלי הפרטיות של כלים אלה כפופים למדיניות הפרטיות שלהם. עיין במדיניות הפרטיות של Google Analytics. אנו משתמשים במידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר, ואנו עשויים לשתף אותו עם השותפים שלנו למטרות עסקיות לגיטימיות. אין לכך כל השפעה על הפרטיות שלך, מכיוון שאין דרך סבירה לחלץ נתונים מהמידע המצטבר שניתן לשייך אותך. אנו נשתף במידע הניתן לזיהוי רק בכפוף לתנאי מדיניות זו, או בכפוף להסכמתך מראש.

שמירת נתונים

אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות לעיבוד המידע, למטרות העסקיות הלגיטימיות שלנו וכן בהתאם לדרישות החוק על פי החוק החל. לדוגמה, ייתכן שנצטרך לשמור את המידע על עסקאות התשלום שביצעת במשך מספר שנים בשל דרישות הקשורות למס, עבור יישוב חשבונות, רישום רשומות, ארכוב וסוגיות משפטיות. אנו רשאים לשמור מידע מצטבר שאינו ניתן לזיהוי ללא הגבלה, ובמידת הצורך נוכל למחוק או לבטל זיהוי של מידע הניתן לזיהוי, כאשר לא נצטרך עוד לעבד את המידע. בכל מקרה, כל עוד אתה משתמש בשירות, אנו נשמור עליך מידע, אלא אם כן נדרש על פי חוק למחוק אותו, או אם נחליט להסיר אותו לפי שיקול דעתנו.

אבטחת מידע

מפעילת האתר מיישמת נהלים ומפעילה מערכות לאבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים מפני גישה בלתי מורשית למידע שברשותה. יחד עם זאת, החברה אינה מסוגלת להבטיח ביטחון מוחלט מפני הפלישה למחשבים על ידי גורמים בלתי מורשים. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו עמידים בפני גישה בלתי מורשית למידע שהיא מאחסנת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם עקב החדרת מידע המוחזק בו, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם כן הוכח כי הפגיעה בפרטיות נגרמה על ידי החברה באופן זדוני. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית והמשתמש מוותר בזאת על זכותו לפיצוי בגין נזק כלשהו, בין אם נזק כספי או נזק שאינו מוניטרי ובין נזק עקיף או תוצאתי.

עוגיות

קובצי Cookie (״עוגיות״) הם קבצים קטנים המכילים סדרה של תווים שנשלחו למחשב שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר אתה מבקר באתר מחדש, קובצי ה- Cookie מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קובצי ה- Cookie עשויים להכיל מידע בנוגע להעדפותיו של משתמש, לפעילות שלך באתר ולפריטי מידע אחרים. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קובצי Cookie לצורך הפעולה השוטפת של האתר, כדי לאמת ולאבטח מידע ולשפר את חוויית המשתמש ואת איכות השירותים הכללית שאנו מציעים באתר. קבצי Cookie מסוימים יוסרו כאשר תסגור את הפעלת הדפדפן. אלה הם "קבצי Cookie מושב". חלקם האחרון לתקופות ארוכות יותר בשם "עוגיות מתמשך". אתה יכול לחסום או למחוק קבצי Cookie בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבאמצעותו אתה גולש כך שהוא דוחה את כל קבצי Cookie או מודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח למחשב. יחד עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עלולים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קובצי Cookie. ייתכן כי המידע האישי שלך לא יישמר באתר ואתה תידרש לחזור אליו כאשר אתה מבקר באתר הבא.

העברת נתונים מחוץ לטריטוריה שלך

המערכת הינה שירות מבוסס אינטרנט. אנו עשויים לאחסן ולעבד מידע באתרים שונים ברחבי העולם, כולל באתרים המופעלים ומתוחזקים על ידי ספקי שירות מבוססי ענן. אם הינך תושב בתחום שיפוט שבו העברת המידע האישי שלך לתחום שיפוט אחר דורשת את הסכמתך, אתה מספק לנו את הסכמתך המפורשת והבלתי משתמעת להעברה זו.

התאגדות לתנאי השימוש

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש

תיקונים למדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עלולה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם הגבלת זכויותיך או שימוש אחר במידע האישי שסיפקת, תפורסם באתר הודעה על כך.